・Làm thân bên trái không gắn cổ

・May áo đã lấy dấu hera take và haba rồi

1.Số đo xong rồi

 • MITAKE KATA 400
 • KATAHABA 85
 • SODETUKE 60
 • MIYA 40
 • Làm age dưới miya 10
 • USHIROHABA 80
 • MAEHABA 65
 • KURIKOSHI 5
 • OKUMIHABA 40
 • AIZUMAHABA 37
 • OKUMISAGARI 60
 • TUMASHITA 200

2.Vòng sơ tuyển

Thời gian: trong 75 phút may xong (áo trong ,áo ngoài)

 1. Áo ngoài may age trái trước ,sau (Không lược chìm age, không chon)
 2. Áo ngoài may trái waki
 3. Áo ngoài ráp okumi
 4. Áo trong bên trái waki maydoura và hakkake
 5. Áo trong may đường tùng
 6. Áo trong may nối okumikami và okumi hakkake
 7. Áo trong ráp okumi trái
 8. Ủi thành phẩm

3.Vòng thi chính tổng hợp

Thời gian: khoảng 75 phút, may suso,và lược trong

Người tham dự vòng thi chính là những người vượt qua vòng sơ tuyển.

 1. May suso: trang trí mắt mèo
 2. Lược waki: cột miyatu
 3. Lược okumi: lược lên tới kensaki
 4. Hon tuma: tuma không trang trí (có dư thời gian cũng không trang trí)
 5. Ủi thành phẩm

Đón xem bài đọc tiếp theo để biết nội dung thi của các loại áo còn lại.

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Nihon Wasou Trading

Log in with your credentials

Forgot your details?